Stvari koje treba naučiti o CNC obradi.

- Mar 01, 2020-

Kada se aktivira CNC sistem, željeni rezovi se programiraju u softver i diktiraju odgovarajućim alatima i mašinama, koji izvršavaju zadatke dimenzija, kao što je specificirano.

U CNC programiranju, generator koda unutar numeričkog sustava često pretpostavlja da su mehanizmi besprijekorni, uprkos mogućnosti pogreške, što je veće kad god se CNC mašina usmjeri da siječe u više smjera istovremeno. Postavljanje alata u numerički upravljački sistem označeno je nizom ulaza poznatim kao dio programa.

Uz numeričku upravljačku mašinu programi se unose putem kartica za bušenje. Suprotno tome, programi za CNC mašine ulaze u računare iako sa malim tastaturama. CNC programiranje se zadržava u memoriji računara. Kôd sami pišu i uređuju programeri. Stoga CNC sustavi nude daleko veće računske kapacitete. Najbolje od svega je to što CNC sustavi ni u kom slučaju nisu statični, jer se novijim upitima mogu dodavati već postojeći programi putem revidiranog koda.