Koja je svrha s Cam?

- Jun 25, 2020-

Princip rada S-cam omogućava kočnicama velikih vozila kompaktnije i manje pokretne dijelove, jer se oslanja samo na rotirajuće uređajeosovina. Općenito govoreći, traktorska prikolica zahtijeva više kočnica od uobičajenog vozila, pa je vrlo važno napraviti kočenje što jednostavnijim i što isplativijim.


brake camshaft