Šta je vruće kovanje?

- Mar 04, 2020-

Kovanje se klasificira u vruće, toplo i hladno, ovisno o temperaturi na kojoj se vrši. Iako je vruće kovanje i dalje najstarija poznata tehnika izrade, prednost jednom ili drugom procesu ne ovisi o njihovoj kvaliteti, već o potrebnim karakteristikama konačnog proizvoda i optimizaciji troškova proizvodnje, u skladu s veličinom serije proizvodnje . Kovanje poboljšava strukturu zrna primijenjenih materijala, uglavnom metala i legura i na taj način poboljšava mehanička svojstva komponente što ga čini jačim. Sofisticirani čekići i preše koriste se za deformiranje materijala u željeni oblik.