Šta je kovanje aluminijuma?

- Feb 25, 2020-

Kovanje je proizvodni proces u kojem se metal pod pritiskom, guranjem ili stiskanjem vrši pod velikim pritiskom kako bi se dobili dijelovi visoke čvrstoće. Kovani aluminij idealan je za aplikacije u kojima su performanse i sigurnost kritične, ali potreban je lakši metal za brzinu ili energetsku efikasnost. Kovani aluminijski naplatci na trkačkim automobilima Daytona savršen su primjer. Postoje uglavnom tri vrste procesa kovanja: kovanje na otvorenom, idealno za veće aluminijske dijelove; kovanje sa zatvorenom matricom, dobro prilagođeno za zamršenije dizajne i čvršće tolerancije; i kovano valjanje korišćeno za izradu aplikacija visoke čvrstoće u obliku prstena.