Šta je CNC Otfikarila tokarilica i kako radi?

- Jul 22, 2020-

Kompjuterska numerička kontrola (CNC) je uključeni u razne nove tehnologije i mašine. Jedna takva mašina koja se koristi za širok spektar proizvodnih procesa je poznata kaoCNC Otfikarila tokarilica.


ACNC Otfikarila tokarilicaje obično dizajniran da koristi moderne verzije karbide i procesa.


AOtfikarila tokarilicamašine se koristeCNCtehnologija, koja je akronim za Računsku numeričku kontrolu. ... UCNCKontrolorRadiu kombinaciji sa nizom motora i kretanih komponenti odgovornih za kretanje i upravljanje sjekirama, čime se izvršavanje programiranog kretanja. Svaki pokretOtfikarila tokarilicamašina je precizna.