Šta je kocioni otvor?

- Jun 25, 2020-

Ukocioni otvorje diokočnicuPovezivanje sa teškim vazdušnim kočnicama.


UcamshaftDa li je komponenta odgovorna za širenjekočnicucipele na komade. U zrakukočnicusisteme,kočnicukomora se proširuje i operativni štapić gura na (kočnicuPrilagodi se.


dsl-d24b