Koje su dvije osnovne vrste čelika?

- Jun 18, 2020-

PostojeDvaGlavniVrsteodkrivotvori--vruće i hladno.


Vrućekrivotvorizahtijeva da seMetalda se zagreje iznad svoje temperature ponovnog kristalizacije. To može značiti da su metale na 2.300 stepeni Celzijusa. Glavna korist vrelekrivotvoriDa li je smanjenje energije potrebno za formiranjeMetalIspravno.


Hladno krivotvorenjedeformisi metal dokJeispod svoje točke rekristalizacije.Hladno krivotvorenje jegeneralno preferirano kada metalJeveć Meki metal, kao aluminij. ... Ponekad, kada aluminijumje hladno krivotvorenou željeni oblik, toJetoplota se liječi da ojača komad.