Koji su najbolji materijali za vruće kovanje?

- Mar 04, 2020-

Vruće kovanje može se koristiti za izradu širokog spektra dijelova, a može se izvoditi i sa legurama obojenih i obojenih metala kao:

· Konstrukcijski čelici

· Aluminijske i magnezijumove legure

· Čelici sa slobodnim rezanjem

· Nehrđajući čelik

· Legura titana

· Legure molibdena

· Legure nikla / kobalta

Većina čeličnih legura gotovo je uvijek vruće kovana, jer kako se postupkom stvrdnjavanja na tvrdim materijalima napreduje njihova deformacija postaje sve teža i teža. Nadalje, ekonomski je zanimljivo vruće kovati metale poput čelika, a zatim izvršiti toplinsku obradu.

Vruće kovanje ostaje najbolji dostupni proizvodni postupak za složene oblike, teške komponente i legure visokog opterećenja.