Nekoliko klasifikacija kovanja temperature kovanja

- Dec 22, 2017-

Kovanje je važan metod za proizvodnju mašinskih delova i drugih dijelova koji se koriste u proizvodnji, jedan je način upotrebe pritiska za preradu metala. U ovom procesu koristimo pritisak promene oblika metalne praznine, ili može imati oblik koji odgovara potvrdivanju potrebnih objekata sile pritiska. U procesu kovanja livenje će imati finu zrnu strukturu, što čini fizička svojstva metala poboljšana. Pravi dizajn i odlično kovanje omogućavaju protok čestica u pravcu pritiska linije kada se koristi.