Izrada prstenaste forme otvorenim postupkom kovanja.

- Mar 29, 2020-