Precizno kovanje VS konvencionalno kovanje.

- Feb 16, 2020-

Mnogo je razlika između preciznog kovanja i konvencionalne metode kovanja umrijetih . Otvoreno kovanje matrice može zahtijevati potpunu obradu na površinama proizvoda. Glavne karakteristike preciznog kovanja su: mali kutovi navlake, uske tolerancije, mali radijusi i savršena površina.

Kao i kod konvencionalnog zatvorenog kovanja, precizno kovanje će zahtijevati kovanje matica / kalupa kako bi se zajamčio stupanj preciznosti. A zahtjev za preciznim kovanjem mnogo je veći, pa će koštati više za izradu i održavanje matrica / kalupa. Uz to, na troškove je glavni faktor preciznog kovanja, na troškove preciznog kovanja uglavnom će utjecati i vremenski i radni faktori.