Kako djeluje indukcijsko grijanje za različite primjene?

- Mar 19, 2020-

Indukcijsko grijanje omogućuje ciljano grijanje primjenjivih predmeta za aplikacije, uključujući površinsko očvršćivanje, taljenje, lemljenje i lemljenje te grijanje kako bi se uklopili. Gvožđe i njegove legure najbolje reagiraju na indukcijsko grijanje , zbog svoje feromagnetske prirode.