Koliko kočnica radi?

- Jun 25, 2020-

Kocioni otvor je dio zaklanke za kočnice zbog teških zračnih kočnica.


Kamshaft je komponenta odgovorna za širenje obuće za kočnice. U ventilacionim sistemima, komora za kočnice se širi i operativna šipka gura na. Dok operativna šipka gura na popreku, on se okreće oko otvora S-kamere. Kada se kamera zarotiva ekscentrični oblik kamere glave gura cipele za kočnice. Obuća kočnica se razdvaja i uzrokuje trenje između kočnice i bubnjeva. To je trenje koje usporava i zaustavlja vozilo.


brake assembly with camshaft