Kolika je industrija kovanja?

- Aug 10, 2018-

Industrija kovanja sastoji se od onih postrojenja.

a) da delove naručite kupcima (koji se nazivaju prilagođeni odgajivači);

b) napraviti delove za interno korišćenje sopstvenog preduzeća (koji se nazivaju zarobljavanje);

c) napraviti standardne dijelove za preprodaju (nazvane kao kataloški kovači).

Najveći sektor - prilagođeni kovanje - godišnje iznosi više od 6 milijardi dolara u prodaji. Ovi kovani kolači proizvodi oko 250 kovanih kompanija u približno 300 postrojenja širom SAD-a, Kanade i Meksika.