Dizajn upset kovanja.

- Mar 23, 2020-

  1. Duljina ( L) (prikazana na prvoj slici) metala koji nije podržan, a koji se može uznemiriti jednim potezom bez opasnosti od ozbiljnijeg izvijanja, ne smije biti veći od tri puta više od promjera šipke ( d ). U praksi se L obično drži ispod 2,5 d .

  2. Ako duljina ( L ) metala koji nije poduprt nije veći od tri puta promjera ( d ) šipke, maksimalno povećanje presjeka, koje se može postići jednim potezom, je 1,5 puta veće od promjera šipke ( d ). Opet, u praksi se uglavnom koristi niža brojka od 1,4 d .

  3. Mogu se formirati veće dužine uznemirjenja od 3 d , ali zahtijevaju udubljenje u alatu za zaglavlje. Udubljenje će morati biti suženo kako bi se omogućilo izbacivanje alata za usmjeravanje.

  4. Gotovi vijci za glavu vijaka mogu se proizvesti zajedno sa završnim kovanjem u zatvorenim kalupima na vijačnim prešama.