Evolucija oštećenja tijekom termo-mehaničkog umora presvučenog monokristalnog super-legure na bazi nikla.

- Feb 11, 2020-

Da bi se spriječila korozija vrućih plinova na bazi nikla na turbinu, koriste se u današnjim mlaznim motorima, zaštićene su takozvanim beta-NiAl prevlakama modificiranim Pt koji su također podvrgnuti termo-mehaničkom opterećenju. Učinci termo-mehaničkog zamora (TMF) opterećenja na premaz, kao i vijek trajanja TMF-a, predmet su ovog rada. Provedena su mikrostrukturna ispitivanja prije, za vrijeme i nakon termo-mehaničkog tretmana umora primjenom atomske sile i skenirajućom elektronskom mikroskopijom na monokristalnoj leguri na bazi nikla PWA1484 kako bi se otkrili dominantni mehanizmi kvara.