CNC mašinsko programiranje.

- Mar 01, 2020-

U CNC-u se mašinama upravlja numeričkim upravljanjem, pri čemu je programski program određen za kontrolu objekta. Jezik koji stoji iza CNC obrade naizmjenično se naziva G-kodom, a napisan je radi kontrole različitih ponašanja odgovarajućeg stroja, kao što su brzina, brzina napajanja i koordinacija.

U osnovi, CNC obrada omogućava unaprijed programiranje brzine i položaja funkcija alatnih strojeva i njihovo pokretanje putem softvera u ponavljajućim, predvidljivim ciklusima, a sve s malim učešćem ljudskih operatora. Zbog ovih mogućnosti, proces je usvojen u svim kutovima proizvodnog sektora i posebno je bitan u područjima proizvodnje metala i plastike.

Za početak je zamišljen 2D ili 3D CAD crtež koji se zatim prevodi u računalni kod za CNC sistem. Nakon unosa programa, operator mu daje probni rad kako bi osigurao da u kodiranju nema pogrešaka.