Osnovni postupak besplatnog kovanja.

- Feb 15, 2020-

1. Prevlačenje, koje se naziva i istezanje, je postupak kovanja zbog kojeg se površina presjeka praznog presjeka smanjuje, a dužina povećava.

2. Nadmetanje je smanjenje dužine poluproizvoda i povećanje površine poprečnog presjeka.

3. Probijanje koristi klip za klip da bi napravio rupe na uznemirujućim materijalima.

4. Savijanje usvaja alat da bi se prazno savijelo u željeni oblik.