Atwood & Morrill je iskajao ventil za vrata.

- Sep 21, 2020-


Kupci kombinovane elektrane na ciklus su nagovestili da su ventili kapije Tipa 91 prošli kraći od očekivanih životnog ciklusa. Ova tijela ventila se tradicionalno bacaju u materijal A217 C12A. Na osnovu povratnih informacija kupaca i istraživanja industrije, sastavili smo posvećen projektni tim za razvoj proizvoda osmišljenog za rješavanje ovog specifičnog problema kupaca. Kovani ventil tijela pomažu minimizirati materijalne mane i osigurati bolji kvalitet i duže životne ventile, posebno na povišenim temperaturama sa termički uvjetima bicikla.


Weir Atwood Morrill Forged Gate Valve