Open Die Forgings

Hoćete li na veliko da na veliko prilagodite otvorene umrijele kovanje od jednog od vodećih otvorenih kova za umiranje proizvođača i dobavljača? Onda možete odmah da kontaktirate našu fabriku.