Kovanje diferencijalnog kućišta

Da li ćete na veliko prilagoditi kućište diferencijalnog kućišta za kovanje od jednog od vodećih proizvođača i dobavljača kovačkih diferencijala? Tada možete odmah uspostaviti kontakt s našom tvornicom.