Dupleks Kovanje nehranljivog čelika

Hoćete li na veliko da na veliko prilagodite kovanje dupleksa od nehranjivog čelika iz jedne od vodećih dupleks kova od nerdjajućeg čelika proizvođača i dobavljača? Onda možete odmah da kontaktirate našu fabriku.